ERASMUS

Erasmus Mundus

 • InformaȚii Generale
 • MITRA
 • EMINENCE II
 • HUMERIA
 • IBRASIL
 • BATTUTA
 • TECHNO II
 • Spatial ict infrastructures for smart places

Erasmus Mundus este un program de cooperare care vizează dezvoltarea calității învățământului superior european și promovarea sa la nivel mondial. Bazându-se pe succesul programului Erasmus (cunoscut mai ales prin bursele de mobilitate oferite studenților), Erasmus Mundus încurajează colaborarea între instituții de învățământ superior, cadre didactice, studenți și cercetatori din spațiul UE și din afara lui.


Obiectivele programului Erasmus Mundus sunt promovarea învățământului superior european, dezvoltarea perspectivelor profesionale ale studenților și promovarea dialogului intercultural prin cooperarea cu țările terțe, în conformitate cu obiectivele politicii externe a Uniunii Europene.

Perioada de studiu: între 6 şi 36 de luni în funcţie de nivelul de studiu.
Recunoaştere academică: se oferă recunoaştere academică pentru mobilităţile de scurtă durată (6-10 luni), iar pentru cele de lungă durată se oferă diplomă de absolvire de către universitatea gazdă în funcţie de ciclul de studii urmat.
Aplicaţia: fiecare candidat completează un formular online prin care alege tipul de mobilitate, universitatea de destinaţie, domeniul de studiu (în majoritatea cazurilor formularul permite alegerea a două-trei universităţi gazdă). Aplicaţia trebuie însoţită de anumite documente: CV, scrisoare de intenţie, certificat de compenţă lingvistică, foaie matricolă etc.

Eligibilitate:

 • în cazul mobilităţilor de scurtă durată beneficiarul trebuie să fie student.
 • În cazul mobilităţilor de lungă durată pot candida studenţi în an terminal sau absolvenţi a unui ciclu de învăţământ (pentru mobilităţi de studiu, ciclu complet licenţă, beneficiarii pot fi absolvenţi de liceu).
 • Beneficiarii cetăteni UE nu pot beneficia de o mobilitate de studiu la altă universitate din UE, chiar dacă aceasta din urmă face parte din consorţiu.
 • Un student care a mai beneficiat de mobilitate Erasmus de studiu sau plasament poate participa și în progranul Erasmus Mundus.

Selecţia candidaţilor: se face de către universitatea gazdă împreună cu universităţiile partenere
Recomadări: selectarea universităţii partenere în funcţie de domeniul de studiu dorit şi de limba de predare a cursurilor.

Domeniile de studiu: diferă în funcţie de consorţiu şi de universitatea gazdă.

MITRA « Médiation interculturelle : identités, mobilités, conflits » est un master bilingue interdisciplinaire en Sciences Humaines et Sociales qui répond aux besoins aigus en médiation interculturelle suscités par les mobilités internationales et transnationales contemporaines. Il est fondé sur l’expertise scientifique d’un consortium de 8 universités européennes et non-européennes : KU Leuven (Belgique), Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brésil), Université Lille 3 (France), University College Cork (Irlande), Universidad Nacional Autónoma de México (Mexique), University of Wroclaw (Pologne), Université Babeş-Bolyai (Roumanie), Université Cheikh Anta Diop (Sénégal).

MITRA forme une nouvelle génération d’experts à la gestion des situations de crises et conflits, au management de la diversité et à la construction éclairée de stratégies culturelles et politiques sur des territoires en recomposition. Ce master s’adresse aux titulaires d’une Licence (180 ECTS) en Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales, Droit et, par dérogation, aux titulaires d’autres licences ayant une expérience professionnelle. MITRA offre une formation en français et anglais (niveau requis B2 du Cadre européen commun de référence) de 4 semestres. En fonction des parcours de formation, le consortium décerne aux étudiants un double ou triple diplôme de Master.

MITRA est conçu selon une double logique : alternance des territoires d’étude en Europe et hors d’Europe, et alternance entre apprentissage académique et travail de terrain. Après un tronc commun à Lille consacré aux concepts et méthodes fondateurs de la formation, trois parcours associant formation théorique par la recherche et expérience professionnelle, structurent les mobilités des étudiants au sein du consortium :

Spécialité 1 - Crises, conflits, société civile - s’appuie sur des approches spécifiques de la philosophie politique et de la sociologie (Lille, Cluj, Dakar/Rio de Janeiro).

Spécialité 2 - Le Sujet migrant : récits et pratiques sociales - s’adosse à l’anthropologie, aux arts, lettres, langues, et à la psychologie sociale (Lille, Leuven, Rio de Janeiro /Mexico).

Spécialité 3 - Territoires et mobilités : approche comparative - convoque plus particulièrement l’anthropologie, l’histoire et la géographie (Lille, Wroclaw, Cork/Dakar).

Doté des outils et savoir-faire en argumentation et négociation interculturelles, l’expert MITRA, fortement sensibilisé à la dimension éthique est formé à anticiper les conséquences politiques, sociales et comportementales des déplacements et à agir dans les relations intergroupes. Grâce à un fort adossement à la recherche, ce master mène au doctorat et apporte aux diplômés des compétences transférables qui ouvrent des perspectives de carrière dans divers secteurs d’activité : institutions nationales et internationales, ressources humaines d’entreprises, organismes de gouvernance territoriale.

Contact : mitra@univ-lille3.fr

Site: https://www.univ-lille3.fr/international/venir-etudier/master-commun/

EMINENCE II

Nr: 545715-EM-1-2013-1-PL-ERA MUNDUS-EMA21

Ţări terțe partenere

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova,Ukraina

Destinații posibile pentru studenții, cadrele didactice și personalul administrativ UBB

Northern University, Armenia
Vanadzor State Pedagogical Institute , Armenia
Azerbaijam Teachers Institute, Azerbaijan
Azerbaijan Technical University, Azerbaijan
Institution of Education “Polessky State University”, Belarus
Mogilev State A. Kuleshov University, Belarus
The institution of education “Baranovichi State University”, Belarus
Vitebsk State University named after P.M. Masherov, Belarus
Grigol Robakidze University, Georgia
Shota Meskhia State Teaching University of Zugdidi, Georgia
Sokhumi State University, Georgia
State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemiţanu, Moldova
Trade Co-operative University of Moldova, Moldova
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine
Sumy State University, Ukraine

Universități Europene din Consorțiu

Santander Group European Universities Network , Belgium
Association for Democracy in Belarus, Poland
Polish Chamber of Commerce , Poland
Universidade do Porto, Portugal
Babeș-Bolyai University, Romania
Rovira i Virgilli University, Spain
Malmö University, Sweden

Coordonator Proiect

Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
Katarzyna Hadaś
Adam Mickiewicz University in Poznań
Zwierzyniecka, 7
PL - 60-813 Poznań
Tel.: +48 601 78 12 88 Email: kaha@amu.edu.pl

Coordonatori UBB

Conf. Ioan Alin Nistor, Decan,  Facultatea de Business,
Ramona Onciu, Coordonator Instituțional Erasmus, Centrul de Cooperări Internaționale
Email: ramona.onciu@ubbcluj.ro

Perioada de aplicare

aplicație închisă

Domenii eligibile

Business, Chimie, Comunicare, Economie, Fizică, Geografie, Informatică, Inginerie Chimică, Jurnalism,   Litere, Matematică, Publicitate, Studii Europene, Ştiinţa Mediului, Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Turism.

Nivel de studiu

Licență, Master, Doctorat, Post-Doc, Staff

Fonduri  alocate

Licență – 1.000 EUR/lună
Master – 1.000 EUR/lună
Doctorat – 1.500 EUR/lună
Post-Doc – 1.800 EUR/lună
Academic and Administrative Staff – 2.500 EUR/lună

Logo

-

Site

http://mundus.amu.edu.pl/EMINENCEII/

 

HUMERIA

Nr: 545743-EM-1-2013-1-EE-ERA MUNDUS-EMA21

Ţări terțe partenere

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova,Ukraina

Destinații posibile pentru studenții, cadrele didactice și personalul administrativ UBB

Goris State University, Armenia
Yerevan State University, Armenia
Nakhchivan State University, Azerbaijan
Qafqaz University, Azerbaijan
Belarusian State University, Belarus
Caucasus University, Georgia
Ilia State University , Georgia
Kutaisi University , Georgia
The Academz of Muis,c Theatre and Fine Arts , Moldova
Zaporizhzhya National University, Ukraine
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Coordonator proiect

Tallinn University, Estonia
Mari-Liis Keskpaik
Tallinn University
Narva mnt., 25
EE - 10120 Tallinn

Coordonatori UBB

Conf. dr. Mircea Maniu, Director Centrul de Cooperări Internaționale
Ramona Onciu, Coordonator Instituțional Erasmus, Centrul de Cooperări Internaționale
Email: ramona.onciu@ubbcluj.ro

Universități Europene din Consorțiu

Masaryk University, Czech Republic
Universita’ Della Tuscia, Italy
”George Enescu” University of Arts from Iasi, Romania
Universitatea Babeș-Bolyai, Romania
Academy of Performing Arts in Bratislava , Slovakia
Lunds Universitet, Sweden
University of Groningen, The Netherlands

Perioada de aplicare

aplicație închisă

Domenii eligibile

Business, Chimie, Comunicare, Economie, Fizică, Geografie, Informatică, Inginerie Chimică, Jurnalism,   Litere, Matematică, Publicitate, Studii Europene, Ştiinţa Mediului, Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Turism.

Nivel de studiu

Licență, Master, Doctorat, Post-Doc, Staff

Fonduri alocate

Licență – 1.000 EUR/lună
Master – 1.000 EUR/lună
Doctorat – 1.500 EUR/lună
Post-Doc – 1.800 EUR/lună
Academic and Administrative Staff – 2.500 EUR

Logo

Site

http://humeria.eu/

IBRASIL

545750-EM-1-2013-1-FR-ERA MUNDUS-EMA21

Ţări terțe partenere

Brazilia

Destinații posibile pentru studenții, cadrele didactice și personalul administrativ UBB

Pontifícia Universidade Católica do Paraná , Brazil
Universidade do Estado de Santa Catarina , Brazil
Universidade Estadual de Feira de Santana, Brazil
Universidade Estadual do Maranhão , Brazil
Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" , Brazil
Universidade Federal de Minas Gerais , Brazil
Universidade Federal De Santa Maria, Brazil
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul , Brazil
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brazil
Universidade Federal do Tocantins, Brazil
Universidade Federal do Vale do São Francisco , Brazil

Universități Europene din Consorțiu

Hochschule Darmstadt , Germany
University of Patras, Greece
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Italy
Universidade do Porto, Portugal
Universitatea Babes-Bolyai , Romania
University of Zilina, Slovakia
Universidad de Castilla – La Mancha, Spain

Coordonator Proiect

University of Lille, France
Richard Davis
University of Lille
Domaine universitaire du Pont de Bois - BP 60149,
FR - 59653 Villeneuve d'Ascq cedex
Tel.: +33 3 20 41 65 08 Email: ri.developpement@univ-lille3

Cooordonatori UBB

Ramona Onciu, Centrul de Cooperări Internaționale

Email: ramona.onciu@ubbcluj.ro

Diana   Andrieș ( căs. Son), Centrul de Cooperări Internaționale
Email: diana.andries@ubbcluj.ro

Perioada de aplicare

aplicație închisă

Domenii eligibile

inginerie Chimică, Ştiinţe ale Educaţiei

Nivel de studiu

Licență , Doctorat, Post-Doc , Staff

Fonduri alocate

Licență – 1.000 EUR/lună
Doctorat – 1.500 EUR/lună
Post-Doc – 1.800 EUR/lună
Academic and Administrative Staff – 2.500 EUR/lună

Logo

Site

http://www.ibrasilmundus.eu/

BATTUTA

545691-EM-1-2013-1-FR-ERA MUNDUS-EMA21

Ţări terțe partenere

Algeria, Egipt, Libia, Maroc, Tunisia

Destinații posibile pentru studenții, cadrele didactice și personalul administrativ UBB

Université Badji Mokhtar-Annaba, Algeria
University Abdelhamid Ibn Badis of Mostaganem, Algeria
University Abderrahmane MIRA of Béjaïa , Algeria
University Constantine 1, Algeria
Université Senghor de la Francophonie, Egypt
University of Tripoli, Libya
Cadi Ayyad University, Morocco
Université Hassan 1er- Settat, Morocco
Université Sultan Moulay Slimane, Béni Mellal, Morocco
University of Sidi Mohammed Ben Abdellah, Morocco
UNIVERSITY OF SFAX, Tunisia

Universități Europene din Consorțiu

University of Mons, Belgium
Institut National des Sciences Appliquées de Rouen, France
Université du Havre, France
University of Naples "L'Orientale", Italy
Riga Technical University, Latvia
Universidade do Porto, Portugal
Universitatea Babeș-Bolyai, Romania
Universidad Autónoma De Madrid, Spain

Coordonator Proiect

Beneficiary organisation: University of Rouen, France
Sylvain Lamourette
European Projects Manager
International Relations Office
24, bis rue Jacques Boutrolle d'Estaimbuc
FR-76130 Mont Saint Aignan
Fax : +33 (0)2 35 14 61 36

Coordonatori UBB

Florin Duma, Facultatea de Studii Europene
Ramona Onciu, Coordonator Instituțional Erasmus, Centrul de Cooperări Internaționale
Email: ramona.onciu@ubbcluj.ro

Perioada de aplicare

aplicație închisă

Domenii eligibile

Business, Turism, Comunicare, Jurnalism, Publicitate,Litere, Economie, Fizică, Biologie şi Geologie, Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Nivel de studiu

Licență , Doctorat, Post-Doc , Staff

Fonduri alocate

Licență – 1.000 EUR/lună
Master – 1.000 EUR/lună
Doctorat – 1.500 EUR/lună
Post-Doc – 1.800 EUR/lună
Staff – 2.500 EUR/lună

Logo

 

Site

www.battuta.eu

TECHNO II

2012-2635/001-001-EMA2

Ţări partenere

Cambodia, China, Tailanda, Malesia, Vietnam, Laos, Mongolia, Indonezia

Destinații posibile pentru studenții, cadrele didactice și personalul administrativ UBB

Institute of Technology of Cambodia, Cambodia
Chongqing University, China
Hanoi University of Science and Technology, China
Maejo University, Sansai, 50290 Chiangmai, Thailand
University of Health Sciences, Cambodia
Universiti Kebangsaan, Malaysia
Vietnam National, Vietnam
Wuhan University, China
National University of Laos, Laos
Mongolian State University of Agriculture, Mongolia
Royal University of Agriculture, Cambodia
University of Health Sciences, Vietnam
Bogor Agricultural University, Indonezia

Universități Europene din Consorțiu

University of Natural Resources and Life Sciences Vienna
University of Rome
Bournemouth University School of Applied Sciences
Babes-Bolyai University
Ghent University
University of Girona Universitat de Girona

Coordonatori UBB

Prof. Univ. Dr. Serban Agachi, Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
Ramona Onciu, Coordonator Instituțional Erasmus, Centrul de Cooperări Internaționale

Perioada de aplicare

Nu sunt oferite burse pentru beneficiari din UE

Domenii eligibile

geografie

Nivel de studiu

Licență , Master, Doctorat, Post-Doc , Staff

Fonduri alocate

Licență – 1.000 EUR/lună
Master – 1.000 EUR/lună
Doctorat – 1.500 EUR/lună
Post-Doc – 1.800 EUR/lună
Staff – 2.500 EUR/lună

Logo

 

Site

http://www.techno2-em.org/

Spatial ICT Infrastructures for Smart Places

545696-EM-1-2013-1-AT-ERA MUNDUS-EMA21

Ţări terțe partenere

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

Destinații posibile pentru studenții, cadrele didactice și personalul administrativ UBB

Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan
Korkyt Ata Kyzylorda State University , Kazakhstan
L.N. Gumilyov Eurasian National University , Kazakhstan
Bishkek Humanities University named after K.Karasaev, Kyrgyzstan
Kyrgyz Russian Slavic University, Kyrgyzstan
Kyrgyz State Uni. of Construction,Transport & Architecture, Kyrgyzstan
Osh State University , Kyrgyzstan
Osh Technological University named after M.M. Adyshev, Kyrgyzstan
Khorog State University named after M.Nazarshoev, Tajikistan
Russian-Tajik Slavonic University, Tajikistan
Turkmen State University named after Magtymguly , Turkmenistan
Karakalpak State University named after Berdakh, Uzbekistan
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Uzbekistan

Universități Europene din Consorțiu

Carinthia University of Applied Sciences, Austria
University of West Hungary, Hungary
Babeş-Bolyai University, Romania
University of Málaga, Spain
Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands

Coordonatori UBB

Lect. Dr.Titus Man, Facultatea de Geografie
tman@geografie.ubbcluj.ro
Asist. Univ. Drd. Ciprian Moldovan
cmoldovan@geografie.ubbcluj.ro
Onciu Ramona, Coordonator Instituțional Erasmus, Centrul de Cooperări Internaționale
ramona.onciu@ubcluj.ro

Perioada de aplicare

aplicație închisă

Domenii eligibile

geografie

Mobilități spre ASIA

Post-Doc , Staff

Mobilități spre UE

Licență, Master, Doctorat, Post-Doc, Staff

Fonduri alocate

Licență – 1.000 EUR/lună
Master – 1.000 EUR/lună
Doctorat – 1.500 EUR/lună
Post-Doc – 1.800 EUR/lună
Academic and Administrative Staff – 2.500 EUR/lună

Logo

Site

http://em-gsmart.zgis.net/eu-partner-contacts