ERASMUS

ERASMUS + (partner countries)

 

 • incoming 
   students
 • outgoing 
   students
 • outgoing
  students placements
 • incoming
  teaching  staff
 • outgoing
  teaching  staff
 • TESTIMONIALS

 • Incoming
  administrative staff
 • outgoing
  administrative staff
 • ACHIEVEMENTS
 • agreements
 • policy statement
 • Regulament de functionare

INCOMING STUDENTS

Forms Contact person(s)

 

Ilona Diana DRANCĂ

Tel: 0040-264.429.762, ext. 6019

E-mail: ilona.dranca@ubbcluj.ro

 

Contact details for the Erasmus+ Departmental Coordinators

General information Maps

Complex Hașdeu Map

UBB to Complex Hașdeu

Airport to Complex Hașdeu

Bus Station to Complex Hașdeu

Railway Station to Complex Hașdeu

Universitatea Babeș-Bolyai More information

UBB site

 

ESN website

Faculties Curricula (EN)
 1. Faculty of Biology and Geology
 2. Faculty of Business
 3. Faculty of Chemistry and Chemical Engineering
 4. Faculty of Law
 5. Faculty of Economics and Business Administration
 6. Faculty of Environmental Sciences and Engineering
 7. Faculty of European Studies
 8. Faculty of Geography
 9. Faculty of History and Philosophy
 10. Faculty of Letters
 11. Faculty of Mathematics and Computer Sciences
 12. Faculty of Physics
 13. Faculty of Physical Education and Sports
 14. Faculty of Political, Administrative and Communication Sciences
 15. Faculty of Psychology and Education Sciences
 16. Faculty of Greek-Catholic Theology
 17. Faculty of Orthodox Theology
 18. Faculty of Reformed Theology
 19. Faculty of Roman-Catholic Theology
 20. Faculty of Sociology and Social Work
 21. Faculty of Theatre and Film
 

 

 

OUTGOING STUDENTS

 

Mobilităţi de studiu pentru studenţii UBB

Disponibile din anul academic 2015-2016

Contact

Informaţii generale

 

 1. Ce este Erasmus+?

 2. Organizarea mobilităţilor studenţeşti

 3. Finanţarea mobilităţilor

 4. Condiţiile de participare la mobilităţi

 5. Statutul studentului ERASMUS

 6. Carta studentului ERASMUS

 7. Reglementări ale procesului de selecţie

 8. Coordonatori departamentali

 9. Model Contract Financiar

  10. Regulament recunoaștere al perioadei de studiu în străinătate la UBB

Ramona FADER

Tel: 0040-264 429 762, ext. 6095

E-mail: ramona.fader@ubbcluj.ro

Facultăţile:

 • Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
 • Litere
 • Geografie
 • Istorie şi Filosofie
 • Studii Europene
 • Educaţie Fizică şi Sport
 • Teologie Greco-Catolică
 • Teologie Romano-Catolică
 • Teologie Ortodoxă
 • Teologie Reformată

Oana COZMUTA

Rel: 0040-264 429 762,ext. 6015

Email: oana.cozmuta@ubbcluj.ro

Facultăţile:

 • Biologie şi Geologie
 • Chimie şi Inginerie Chimică
 • Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Sociologie şi Asistenţă Socială
 • Teatru şi Televiziune
 • Drept
 • Fizică
 • Matematică şi Informatică
 • Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
 • Ştiinţa şi Ingineria Mediului
 • Business

Formulare necesare pentru procesul de selecţie

 1. Declaraţie

 2. Fişa candidatului

 3. Întrebări frecvente despre procesul de selecţie

Sunt student ERASMUS. Ce trebuie să fac?

 1. Demersuri înaintea începerii mobilităţii

 2. Întrebări frecvente înainte de începerea mobilităţii

 3. Demersuri în timpul mobilităţii (inclusiv prelungirea mobilităţii)

 4. Demersuri la întoarcerea din mobilitate

 5. Întrebări frecvente la întoarcerea din mobilitate

 6. Recunoaşterea perioadei de studiu

 7. Documente şi termene

Formulare necesare pentru organizarea mobilităţii

 1. Cerere pentru Dispoziția Rectorului - an academic 2020-2021
 2. Cerere pentru Dispoziția Rectorului (prelungire) - an academic 2019/2020
 3. Declarație obligatorie privind condițiile de mobilitate în contextul pandemiei de Covid-19
 4. Formular pentru contractul financiar
 5. Transcript of Records
 6. Arrival Certificate
 7. Atestat
 8. Declarație evitare dublă finanțare
 9. Learning Agreement - an academic 2019/2020- selectați facultatea pentru a accesa formularul de Learning Agreement specific

 

 

OUTGOING STUDENTS PLACEMENTS

 

Mobilităţi de plasamente (stagii de practică) pentru studenţii UBB

NU SUNT ÎNCĂ DISPONIBILE

Contact

Informaţii generale

 

 1. Ce este ERASMUS+?

 2. Organizarea mobilităţilor studenţeşti

 3. Finanţarea mobilităţilor

 4. Condiţiile de participare la mobilităţi

 5. Statutul studentului ERASMUS+

 6. Carta studentului ERASMUS+

 7. Reglementări ale procesului de selecţie

 8. Coordonatori departamentali

 9. Model Contract Financiar

Ramona FADER

Tel: 0040-264 429 762, ext. 6095

E-mail: ramona.fader@ubbcluj.ro

Facultăţile:

 • Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
 • Litere
 • Geografie
 • Istorie şi Filosofie
 • Studii Europene
 • Educaţie Fizică şi Sport
 • Teologie Greco-Catolică
 • Teologie Romano-Catolică
 • Teologie Ortodoxă
 • Teologie Reformată

Oana COZMUTA

Rel: 0040-264 429 762,ext. 6015

Email: oana.cozmuta@ubbcluj.ro

Facultăţile:

 • Biologie şi Geologie
 • Chimie şi Inginerie Chimică
 • Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Sociologie şi Asistenţă Socială
 • Teatru şi Televiziune
 • Drept
 • Fizică
 • Matematică şi Informatică
 • Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
 • Ştiinţa şi Ingineria Mediului
 • Business

Formulare necesare pentru procesul de selecţie

 1. Declaraţie

 2. Fişa candidatului

 3. Întrebări frecvente despre procesul de selecţie

Sunt student ERASMUS+. Ce trebuie să fac?

 1. Demersuri înaintea începerii mobilităţii

 2. Întrebări frecvente înainte de începerea mobilităţii

 3. Demersuri în timpul mobilităţii (inclusiv prelungirea mobilităţii)

 4. Demersuri la întoarcerea din mobilitate

 5. Întrebări frecvente la întoarcerea din mobilitate

 6. Recunoaşterea perioadei de studiu

 7. Documente şi termene

Formulare necesare pentru organizarea mobilităţii

 1. Cerere pentru Dispoziţia Rectorului

 2. Training Agreement

 3. Formular pentru contractul financiar

 4. Arrival Certificate

 5. Atestat

 6. Training Agreement - selectați facultatea pentru a accesa formularul de Training Agreement specific

  • Facultatea de Matematică și Informatică
  • Facultatea de Fizică
  • Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
  • Facultatea de Biologie și Geologie
  • Facultatea de Geografie
  • Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
  • Facultatea de Drept
  • Facultatea de Litere
  • Facultatea de Istorie și Filosofie
  • Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
  • Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
  • Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
  • Facultatea de Studii Europene
  • Facultatea de Business
  • Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
  • Facultatea de Educație Fizică și Sport
  • Facultatea de Teologie Ortodoxă
  • Facultatea de Teologie Greco-Catolică
  • Facultatea de Teologie Reformată
  • Facultatea de Teologie Romano-Catolică
  • Facultatea de Teatru și Televiziune

 

OUTGOING TEACHING STAFF

 

Mobilităţi de predare ERASMUS pentru cadrele didactice UBB

Disponibile din anul academic 2015-2016

Contact

Elena Adriana SON

Mail: diana.son@ubbcluj.ro

Tel: 0040-264 429 762, int. 6019

Program cu publicul: Luni - Joi, orele 10.00-13.00

Informaţii generale

 1. Ce este Erasmus+?

 2. Finanțarea mobilităților

 3. Condițiile de participare la mobilități

 4. Reglementări ale procesului de selecție

 5. Coordonatori departamentali

  7. Documente necesare pentru participarea la program

  Începând cu data de 1 iunie 2019, toți angajații Universității care urmează să efectueze deplasări în străinătate în scop profesional (în baza Dispoziției Rectorului) sunt rugați să completeze online cererea pentru Dispoziția Rectorului pe platforma CMS(https://cms.ubbcluj.ro/).

 

 

 

 

 

Formulare necesare pentru organizarea mobilităţii

 

 

INCOMING ADMINISTRATIVE STAFF

Forms Contact person(s)

Ilona Diana DRANCĂ

Tel: 0040-264.429.762, ext. 6019

E-mail: ilona.dranca@ubbcluj.ro

 

Project Management Staff Week (28 June - 02 July 2021) ONLINE
Contact person

Liana Lupu

 

E-mail: liana.lupu@ubbcluj.ro

 

 

 

OUTGOING ADMINISTRATIVE STAFF

 

Mobilităţi de staff training ERASMUS pentru angajații UBB

Disponibile din anul academic 2015-2016

Contact

Elena Adriana SON

Mail: diana.son@ubbcluj.ro

Tel: 0040-264 429 762, int. 6019

Program cu publicul: Luni - Joi, orele 10.00-13.00

Informaţii generale

 1. Documente necesare pentru participarea la program

  Începând cu data de 1 iunie 2019, toți angajații Universității care urmează să efectueze deplasări în străinătate în scop profesional (în baza Dispoziției Rectorului) sunt rugați să completeze online cererea pentru Dispoziția Rectorului pe platforma CMS(https://cms.ubbcluj.ro/).

 

 

 

 

Formulare necesare pentru organizarea mobilităţii

 1. Atestat
 2. Training Agreement
 3. Declarație
 4. Declarație obligatorie privind condițiile de mobilitate în contextul pandemiei de Covid-19

 

 

 

AGREEMENTS

 • EuropE
 • AUSTRALIA
 • AFRICA
 • AMERICA
 • ASIA

Republic of Azerbaijan

 • Azerbaijan State University of Economics
 • Azerbaijan Technical University
 • Baku Business University
 • Baku Engineering University, Baku
 • Baku State University

Republic of Belarus

 • Belarusian State University

Bosnia and Herzegovina

 • International Univerity of Sarajevo

Georgia

 • Caucasus University
 • Georgian Technical University
 • Ilia State University

Moldavian Democratic Republic

 • Cahul State University
 • Chișinău ”Ion Creangă” State Pedagogical University
 • Moldova State University
 • The State University of Medicine and Pharmacy ”Nicolae Testemițanu”
 • University of the Academy of Sciences of Moldova
 • Trade Co-Operative University of Moldova

Russian Federation

 • Higher School of Economics National Research University
 • Ogarev Mordovia State University
 • Perm State University
 • Peoples' Friendship University of Russia
 • Saint Petersburg State University

Republic of Serbia

 • University of Nis
 • University of Novi Sad

Switzerland

 • University of Berna
 • University of Neuchatel

Ukraine

 • Lviv Polytechnic National University
 • Sumy State University
 • Uzhorod National University
 • Yuryi Fedkovych Cernivtsi National University
 • Zaporizhzhya National University

 

Australia

 • University of the Sunshine Coast

People's Democratic Republic of Algeria

 • Abdelhamid Ibn Badis Of Mostaganem
 • University of Abderrahmane Mira Bejaia
 • University of Consatntine 3
 • University of Batna 2
 • University Djilali Bounaama Khemis Milian

Republic of Benin

 • University of Abomey-Calavi

Republic of Botswana

 • Botswana International University of Sciences and Technology

Republic of Cameroon

 • Institute Superieur Professionnel
 • Yaounde University

Kingdom of Morocco

 • Institute of African Studies-Mohamed V University in Rabat
 • Cadi Ayyad University
 • Sidi Mohammed Ben Abdellah University

Republic of Senegal

 • Cheikh Anta Diop University

Republic of Tunisia

 • University of Sfax

South Africa

 • University of Johannesburg
 • University of the Free State

Federative Republic of Brazil

 • State University of Western Parana
 • uniEVANGELICA
 • Universidade Federal do Rio Grande do Sul
 • Universidade Federal do Rio de Janeiro

Canada

 • Universite de Montreal
 • Saint Paul University

Dominican Republic

 • Instituto Tecnologico de Santo Domingo INTEC

Republic of Chile

 • Universidad de la Frontera

Republic of Columbia

 • Universidad Tecnológica de Bolivar

Republic of Costa Rica

 • Universidad de Costa Rica

Republic of Ecuador

 • Escuela Superior Politecnica de Chimborazo

Republic of Peru

 • Pontificia Universidad Catolica del Peru
 • Universidad de Piura

United States of America

 • University of California at Berkeley
 • Colorado State University
 • Columbus State University
 • Grand Valley State University
 • North Dakota State University
 • Northern Kentucky University
 • Southern Utah University
 • State University of New York College at Cortland
 • Rutgers University,The State University of New Jersey
 • University of Connecticut
 • University of North Carolina at Chapel Hill
 • University of Rochester

United Mexican States

 • Universidad Nacional Autonoma de Mexico

People's Republic of China

 • Beijing Institute of Techonology
 • Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS)
 • Hangzhou Normal University
 • Ningbo University
 • Wuhan University
 • Zhejiang University of Science and Technology

State of Israel

 • Gordon Academic College of Education
 • Haifa University
 • Oranim Academic College of Education
 • Tiltan School of Design & Visual Communication

Japan

 • Graduate School of Management, GLOBIS University
 • Kobe University
 • University of the Ryukyus
 • Tokyo University of Foreign Studies

Lao People's Democratic Republic

 • National University of Laos

Lebanese Republic

 • University Saint Joseph, Beirut

Malaysia

 • Kuala Lumpur University
 • UCSI University Kuala Lumpur

Republic of India

 • Ambedkar University
 • Jadavpur University

Republic of Kazakhstan

 • Karaganda State University
 • Al-Farabi Kazakh National University

Republic of Korea

 • Dongguk University
 • Gwangju Institute of Science and Technologies
 • Hankuk University of Foreign Studies
 • Hanyang University
 • Ulsan National Institute of Science and Technology

Kingdom of Thailand

 • Burapha University
 • Maejo University
 • Webster University

Socialist Republic of Vietnam

 • Hanoi University of Science and Technology
 • The University of Danang