Centrul de Cooperări Internaționale

Candidates of Romanian Ethnic Origin

LICENȚĂ

Pentru admiterea în anul universitar 2022-2023 se aplică prevederile Metodologiei privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu anul univeritar 2017-2018, aprobată prin ordin comun MEN nr. 3900/2017, MAE nr. A10/2046/2017 și MRP nr. C/129/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 628/02.08.2017.

Admiterea se va desfășura conform procedurilor specifice pentru cetățenii români, pentru detalii accesați link-ul: https://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/

Înscrierea candidaților se va face online. Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Metodologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România.

Confirmarea locului se va face prin semnarea contractului de studiu de către candidat şi încărcarea acestuia pe platforma admiterii sau transmiterea lui electronică printr-o modalitate comunicată de facultate.   Documentele originale vor fi depuse la facultate în format fizic la data stabilită de facultate. Dacă studentul a obţinut un loc cu taxă, în etapa de confirmare a locului se face şi dovada plăţii taxei de şcolarizare. Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

Candidații declarați admiși pe loc bugetat la nivel de universitate, vor fi ierarhizați pe locuri cu bursă și fără bursă în ordinea mediei de admitere.

Pentru admiterea pe locuri la taxă, candidații etnici români pot opta pentru oricare dintre specializările scoase la concurs de către universitate. Admiterea se va desfășura conform procedurilor specifice pentru cetățenii români. Pentru detalii, accesați link-ul https://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/

Candidații care nu cunosc limba română vor candida pentru  studii de licență precedate de Anul pregătitor de limba română.

MASTERAT

Pentru admiterea în anul universitar 2022-2023 se aplică prevederile Metodologiei privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu anul univeritar 2017-2018, aprobată prin ordin comun MEN nr. 3900/2017, MAE nr. A10/2046/2017 și MRP nr. C/129/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 628/02.08.2017.

Admiterea se va desfășura conform procedurilor specifice pentru cetățenii români, pentru detalii accesați link-ul: https://admitere.ubbcluj.ro/ro/master/

Înscrierea candidaților se va face online. Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Metodologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România.

Confirmarea locului se va face prin semnarea contractului de studiu de către candidat şi încărcarea acestuia pe platforma admiterii sau transmiterea lui electronică printr-o modalitate comunicată de facultate.   Documentele originale vor fi prezentate la facultate în format fizic la data stabilită de facultate. Dacă studentul a obţinut un loc cu taxă, în etapa de confirmare a locului se face şi dovada plăţii taxei de şcolarizare. Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

Candidații declarați admiși pe loc bugetat la nivel de universitate, vor fi ierarhizați pe locuri cu bursă și fără bursă în ordinea mediei de admitere.

Pentru admiterea pe locuri la taxă, candidații etnici români pot opta pentru oricare dintre specializările scoase la concurs de către universitate. Admiterea se va desfășura conform procedurilor specifice pentru cetățenii români. Pentru detalii, accesați link-ul https://admitere.ubbcluj.ro/ro/master/            

Candidații care nu cunosc limba română vor candida pentru studii de licență precedate de Anul pregătitor de limba română.

Skip to content