Centrul de Cooperări Internaționale

Demersuri în timpul mobilității SEE

În primele săptămâni de mobilitate vă rugăm să obţineţi atestatul de înmatriculare la universitatea parteneră (Arrival Certificate) şi să trimiteţi (documentul scanat) prin email către Biroul ERASMUS (persoanei responsabile de mobilitatea dumneavoastră).

De asemenea vă rugăm să obțineți semnăturile universității partenere pe contractul dumneavoastră de studiu (Learning agreement) și să realizați eventualele modificări ale documentului, completând secțiunea destinată acestora (Changes to the original proposed study programme).

Documentul se completează electronic, apoi se semnează de către student, se trimite Coordonatorului Departamental SEE de la Facultate (UBB) pentru aprobare, apoi se trimite persoanei responsabile de mobilitate din cadrul Biroului ERASMUS. După ce primiti versiunea semnată din partea persoanei responsabile de mobilitate din cadrul Biroului ERASMUS, va trebui să obtineți semnăturile persoanelor responsabile de la universitatea parteneră, în spațiile destinate lor.

Atentie! Vă rugăm să păstrați până la întoarcerea din mobilitate:

 • Atestatul de înmatriculare (Arrival Certificate)
 • Learning agreement
 • Biletul de călătorie
 • Chitanțele de cazare/contractual de închiriere

Prelungirea perioadei de studiu în străinătate

Studenţii SEE care beneficiază de mobilităţi mai mici de un an academic au posibilitatea de a solicita prelungirea perioadei de studiu în străinătate, în cadrul Programului SEE, însă fără finanţare din partea programului în cazul în care nu vor fi fonduri disponibile(cheltuielile prilejuite de şederea în continuare în străinătatevor fi suportate integral de către student), beneficiind însă de gratuitatea studiilor la universitatea parteneră şi de bursa de la Universitatea Babeş-Bolyai (în funcţie de situaţia fiecărui student). Data întoarcerii în ţară, dată care va fi trecută pe Dispoziţia Rectorului şi de care se va ţine cont la efectuarea decontului este cel mult 30 septembrie a anului academic in curs.

Notă:

 • Prelungirea mobilităţii se poate face până la o durată de 12 luni ale aceluiaşi an academic (incluzând şi durata iniţială menţionată în Contractul Financiar).
 • Cererile pentru prelungirea mobilităţii trebuie trimise la Biroul ERASMUS cu 30 de zile înainte de expirarea Dispoziţiei Rectorului inițială.

Documentele necesare pentru realizarea prelungirii (o nouă Dispoziţie a Rectorului) sunt următoarele:

 1. O nouă invitaţie/Un nou e-mail de la universitatea parteneră în care să se specifice că studentul este în continuare admis acolo de la data de…. (data finalizării perioadei iniţiale menţionate în Contractul Financiar) până la data de…..(cel mult 30 septembrie a anului academic în curs), în scop de studiu (finalizarea examenelor, participare la practică etc);
 2. O cerere olografă întocmită de către dumneavoastră., în care veți menționa că doriţi să rămâneţi în continuare pe perioada de ….(se specifică datele exacte), în scop de studiu. Atenție! Lipsa menționării scopului (de studiu) duce la respingerea cererii de prelungire.
 3. Un formular tip de cerere pentru Dispoziţia Rectorului aprobat de către facultate (de către Directorul de Departament şi Decan);

Notă:

 • Obţinerea semnăturilor pentru noua cerere se va face de către o persoanădesemnată de către dumneavoastră.
 • Rezultatul solicitării vă poate fi comunicat, la cerere, prin e-mail.

Numărul de credite pe care trebuie să îl obțineți la universitatea parteneră este de 20 de credite ECTS (pentru mobilităţile de 3 luni), 30 de credite ECTS (pentru mobilităţile de un semestru) şi 60 de credite ECTS (pentru mobilităţile de un an academic).

În cazul prelungirii mobilității pentru semestrul doi al aceluiași an academic, va trebui să vă asigurați că veți obține cele 60 de credite și va trebui ca materiile din semestrul de prelungire să se regăseasca în Learning agreement.

Procedura de decont a mobilității, se realizează la finalul acesteia, incluzand perioada de prelungire, astfel va trebui să rămâneți în mobilitate și să vă continuați studiul la universitatea gazdă. Documentele justificative le veti preda dupa încheierea mobilității.

La sfârşitul perioadei de mobilitate, prezentaţi Biroului de Relaţii Internaţionale al universităţii partenere atestatul perioadei de studiu (Attendance certificate), care trebuie completat, semnat și ștampilat de aceștea.

Notă:

 • Documentul se semnează de parteneri cu maxim 2-3 zile înainte de încheierea mobilității.
 • Durata de studiu în străinătate se calculează începând cu data începerii cursurilorîn străinătate şi până la data încheierii perioadei de studiu (incluzând sesiunea de examene) și de mobilitate a studentului – confirmând încheierea stagiului. Durata astfel identificată trebuie să confirme perioada petrecută în mobilitate care ar trebui coincidă cu durata prevăzută în Contractul Financiar.
 • În cazul în care activitatea dumneavoastră la universitatea gazdă se încheie înainte de perioada stabilită prin contract trebuie să luați în prealabil legătura cu persoana responsabilă de mobilitatea dumneavoastră din cadrul Biroului ERASMUS, să anunțați eventualele schimbări și să obțineți aprobarea pentru această modificare.
Skip to content