Centrul de Cooperări Internaționale

Outgoing Teaching and Staff training mobilities

Mobilitățile din cadrul Mecanismului SEE se realizează pe baza acordurilor interinstituţionale, selecția fiind realizată de către instituția de învățământ superior. Condiţia esenţială pentru acordarea oricărui grant o reprezintă respectarea unui plan de lucru convenit de către ambii parteneri, instituția de origine și instituția/întreprinderea gazdă.

Tipuri de mobilități pentru cadre didactice și personalul administrativ:

  • Mobilități de predare

Mobilități ale cadrelor didactice pentru misiuni de predare în instituții de învățământ superior

Obiective:

 · să permită studenților care nu pot să participe într-un plan de mobilități să beneficieze de cunoștințele și expertiza unor cadre didactice universitare din alte țări europene;

· să promoveze schimbul de expertiză și experiență în ceea ce privește metodologia de predare;

· să încurajeze universitățile să își extindă și să își îmbogățească conținutul cursurilor pe care le oferă.

  • Mobilități de staff training

Formarea cadrelor didactice și a personalului nedidactic în instituții de învățământ superior și întreprinderi

Obiective:

· Mobilitatea cadrelor didactice dintr-o instituţie de învățământ superior către o întreprindere (activitățile pot varia foarte mult, de la seminarii, ateliere, până la perioade de formare practică);

 · Mobilitatea personalului administrativ și nedidactic din instituții de învățământ superior către o instituție de învățământ superior parteneră;

 · Mobilitatea personalului didactic dintr-o instituție de învățământ superior către o institutie parteneră in scopul perfecţionării academice.

Formulare necesare:

Lista coordonatorilor departamentali

FacultateNume și prenumeEmail
BusinessAdina Negrușa, Ph.D.adina.negrusa@ubbcluj.ro
LitereMonica Fekete, Ph.D.monica.fekete@ubbcluj.ro
Sociologie și Asistență SocialăIonuț Földes, Ph.D.ionut.foldes@ubbcluj.ro
Studii EuropeneDelia Pop-Flanja, Ph.D.delia.flanja@ubbcluj.ro
Științe Economice și Gestiunea AfacerilorLiviu Deceanu, Ph.D.liviu.deceanu@econ.ubbcluj.ro
Științe Politice, Administrative și ale ComunicăriiDelia Bălaș, Ph.D.balas@fspac.ro
Skip to content