Centrul de Cooperări Internaționale

Outgoing placement mobilities

Biroul Erasmus+ al Universității Babes-Bolyai alături de AIESEC Cluj-Napoca vă invită să participați la sesiunea de selecție din mai 2023 având ca scop mobilități de practică în cadrul programului Erasmus+, pentru vara anului 2023, destinată studenților înmatriculați la nivelul licență (anul 1 și 2) și masterat (anul 1).

Mobilitățile Erasmus se realizează pe baza acordurilor interinstituţionale, selecția fiind realizată de către instituția de învățământ superior. Condiţia esenţială pentru acordarea oricărui grant o reprezintă respectarea unui plan de studiu sau de practică convenit de către ambii parteneri, instituția de origine și instituția/întreprinderea gazdă.

Mobilități de practică pentru studenți de lungă durată (minim 2 luni – maxim 12 luni)

Plasamentul este considerat o perioadă de practică profesională într-o întreprindere sau organizaţie din altă ţară participantă la Program, având ca scop formarea studenţilor în vederea adaptării la cerinţele pieţei de muncă prin dobândirea unor cunoştinţe practice. Organizaţiile gazdă pentru plasamentele studenţeşti pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare, alte tipuri de organizaţii profesionale.

Caracteristicile plasamentelor individuale sunt:

 • asigurarea recunoaşterii integrale de către instituţia de învăţământ superior de origine a perioadei petrecute în străinătate;
 • semnarea unui acord de stagiu referitor la programul perioadei de plasament; acest contract trebuie aprobat de către instituţia de învăţământ superior de origine şi de către organizaţia gazdă.
 • efectuarea plasamentului în baza unui contract aprobat de către instituţia de învăţământ superior de origine, organizaţia gazdă şi de beneficiar.

Lista responsabililor din cadrul Biroului Erasmus+

Ramona FäderOana Pop (Cozmuța)
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea AfacerilorFacultatea de Biologie și Geologie
Facultatea de LitereFacultatea de Chimie și Inginerie Chimică
Facultatea de GeografieFacultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Facultatea de Istorie și FilosofieFacultatea de Sociologie și Asistență Socială
Facultatea de Educație Fizică și SportFacultatea de Teatru și Film
Facultatea de Teologie Greco-CatolicăFacultatea de Drept
Facultatea de Teologie Romano-CatolicăFacultatea de Fizică
Facultatea de Teologie OrtodoxăFacultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Teologie ReformatăFacultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
Facultatea de Studii EuropeneFacultatea de Business
Facultatea de Inginerie
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

Lista coordonatorilor departamentali

FacultateNume și prenumeEmail
Biologie și GeologieAlexandru Stermin, Ph.D.alexandru.stermin@ubbcluj.ro
BusinessAdina Negrușa, Ph.D.adina.negrusa@ubbcluj.ro
Chimie și Inginerie ChimicăIoana Luiza Găină, Ph.D.ioana.gaina@ubbcluj.ro
DreptDiana Botău, Ph.D.diana.botau@law.ubbcluj.ro
Educație Fizică și SportIoan Niculaie Negru, Ph.D.ioan.negru@ubbcluj.ro
FizicăSimona Pînzaru, Ph.D.simona.pinzaru@ubbcluj.ro
GeografieVoicu Bodocan, Ph.D.voicu.bodocan@ubbcluj.ro
Istorie și FilosofieMaria Silvia Crăciun, Ph.D.hiphi@ubbcluj.ro
LitereMonica Fekete, Ph.D.monica.fekete@ubbcluj.ro
Matematică și InformaticăJudit Robu, Ph.D.mobilities.cs@ubbcluj.ro
Psihologie și Științe ale EducațieiDaniel Andronache, Ph.D.erasmus.psyed@outlook.com
Sociologie și Asistență SocialăIonuț Földes, Ph.D.ionut.foldes@ubbcluj.ro
Studii EuropeneDelia Pop-Flanja, Ph.D.delia.flanja@ubbcluj.ro
Știința și Ingineria MediuluiZoltan TÖRÖK, Ph.D.zoltan.torok@ubbcluj.ro
Științe Economice și Gestiunea AfacerilorLiviu Deceanu, Ph.D.liviu.deceanu@econ.ubbcluj.ro
Științe Politice, Administrative și ale ComunicăriiDelia Bălaș, Ph.D.balas@fspac.ro
Teologie OrtodoxăCristian Sonea, Ph.D.cristian.sonea@ubbcluj.ro
Teologie ReformatăOlga Lukacs, Ph.D.lukacso@yahoo.de
Teologie Greco-CatolicăCălin Săplăcan, Ph.D.calin.saplacan@ubbcluj.ro
Teologie Romano-CatolicăBereczki Gyongyverbereczki.gyongyver@ubbcluj.ro
Teatru și FilmAndrea-Adriana Virginas, Ph.D.andrea.virginas@ubbcluj.ro
Inginerie (în cadrul Centrului Universitar Reșița)Codruța-Oana Hamat, Ph.D.codruta.hamat@ubbcluj.ro

Întrebări frecvente

Procesul de selecție

Unde pot afla informații despre bursele ERASMUS?

Fiecare facultate din cadrul Universității Babeș-Bolyai afișează oferta de burse și calendarul selecției. Coordonatorul Departamental ERASMUS este responsabil cu organizarea selecției și transmiterea informațiilor către studenți.

Unde îmi depun dosarul de candidatură?

Fiecare Coordonator Departamental afișează în cadrul facultății procedura de depunere a dosarelor de selecție a candidaților, în cadrul anunțului de selecție postat pe site-ul facultății.

Pot să beneficiez de bursa ERASMUS de mai multe ori?

Un student poate beneficia de mai multe mobilități ERASMUS cu condiția de a nu depăși 12 luni de mobilitate într-un ciclu de studiu (licență, master sau doctorat).

Ce trebuie să conțină dosarul de candidatură?

 • Fișa candidatului;          
 • Declarația;
 • Curriculum Vitae;
 • Scrisoare de intenție;
 • Adeverință cu rezultatele academice anterioare;
 • Copie Certificat de competență lingvistică pentru limba de predare a universității gazdă sau declarația de susținere a testului OLS;
 • Alte documente solicitate de către facultate;

Ce trebuie să iau în considerare pentru alegerea universității de destinație?

 • Limba în care se va desfășura stagiul de practică;
 • Domeniul de practică;
 • Programul de practică;
 • Perioada de practică;
 • Costurile de cazare;
 • Costurile de subzistență pe perioada mobilității;
 • În unele situații, studenții pot fi considerați ca angajați, și vor avea un program de lucru normal, precum al unui angajat obișnuit.

Bursa acoperă toate costurile pentru perioada de studiu?

Bursa Erasmus acoperă parțial costurile pe care un student le are în mobilitatea ERASMUS.

Care este cuantumul bursei?

Modalitatea de calcul a grantului se realizează luând în considerare fiecare zi de mobilitate realizată și cuantumul stabilit pentru țara de destinație după cum urmează:

Numărul de zile de mobilitate x grantul lunar alocat

                                                                30 zile

 Grupuri    Țară gazdă    Suma pe lună  
   
Grupul 1  Țările participante la program cu costuri mai ridicate de traiDanemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Luxembourg, Marea Britanie, Suedia, Norvegia  750 EUR  
Grupul 2  Țările participante la program cu costuri medii de traiAustria, Belgia, Cipru , Franța Germania, Grecia, Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania  750 EUR  
Grupul 3    Țările participante la program cu costuri mici de trai  Bulgaria, Republica Cehă, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Slovacia, Slovenia, FYRO Macedonia, Ungaria, Turcia    690 EUR    

Grantul se virează în proporție de 80% în 15 zile lucrătoare de la semnarea contractului financiar Erasmus, diferența de 20 % se virează în 15 zile lucrătoare de la încheierea decontului financiar și academic (depunerea inclusiv a notelor obținute la universitatea parteneră) la UBB.

Dacă am fost selectat, pot să renunț la mobilitatea ERASMUS?

În cazul în care din motive de forță majoră nu mai puteți pleca în mobilitatea ERASMUS, aveți posibilitatea de a renunța la bursa și vă rugăm să luați legatura în cel mai scurt timp cu coordonatorul ERASMUS al facultății dumneavoastră sau cu Biroul ERASMUS+.

Ce trebuie să fac după ce am aflat că am fost selectat?

 1. Citirea materialelor informative de pe pagina de web a Centrului de Cooperări Internaționale: http://www.cci.ubbcluj.ro/index.php?pag=outgoingstudents
 • Contactarea instituției partenere;
 • Completarea formularului de cazare, în cazul în care instituția parteneră vă poate oferi un loc de cazare pe perioada mobilității;
 • Completarea formularului de Training Agreement
 • Obținerea invitației sau a unui mail de confirmare care să ateste că ați fost acceptat ca student ERASMUS incoming la instituția parteneră, precum și perioada exacta a mobilității dumneavoastră;
 • După obținerea scrisorii sau a mailului de invitație din partea institutiei partenere, contactați Biroul Erasmus+ din cadrul Centrului de Cooperări Internaționale, și verificați secțiunea Demersurilor înainte de începerea mobilității a site-ului nostru.

Care este durata mobilității?

Durata fiecărei burse este stabilită de către Universitatea Babeș-Bolyai și instituțiile partenere și variază în funcție de modul de organizare al acestora.

Pot să scurtez sau să prelungesc mobilitatea de studiu?

Este posibil atât scurtarea cât și prelungirea mobilității de studiu cu condiția ca aceasta să se defășoare în cadrul aceluiaș an academic, și de a obține aprobăriile necesare din partea instituției partenere, al facultății dumneavoastră din cadrul UBB și al Biroului ERASMUS+.

Care este programul cu publicul al Biroului ERASMUS?

Programul cu publicul  este de luni până joi între orele 10:00 și ora 13:00. Vă rugăm să respectați programul cu publicul.

Pot beneficia de informații în afara programului cu publicul?

În afara programului cu publicul puteți să obțineți informații telefonic: 0264 429762 sau prin email:      

ramona.fader@ubbcluj.ro sau oana.cozmuța@ubbcluj.ro

Înainte de plecare în mobilitate

Care sunt primele documente care trebuie realizate înainte de plecarea în mobilitate?

După obținerea invitației se completează formularul cerere pentru Dispoziția Rectorului, disponibil pe pagina web a Centrului de Cooperări Internaționale  https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php.

Documentul se completează și se semnează la facultate de către Decan și Șeful de Departament, după care se depune împreună cu o copie a invitație la Biroul ERASMUS.

După depunerea acestor documente veți obține de la Biroul ERASMUS în maxim 10 zile lucrătoare următoarele documente: Dispoziția Rectorului și Certificatul ERASMUS.

De ce am nevoie de Dispoziția Rectorului?

Dispoziția Rectorului este documentul care vă motivează absența la facultate pe perioada mobilității. După emiterea acestuia depuneți o copie la Secretariatul facultății dumneavoastră.

De ce am nevoie de Certificatul ERASMUS?

Certificatul ERASMUS este documentul care atestă calitatea dumneavoastră de student ERASMUS și este recomandat să îl aveți la dumneavoastră pe perioada mobilității.

Mai am nevoie de alte formulare?

Înainte de plecare mai trebuie să completați formularul pentru Learning Agreement pentru stagii de practică, formularul pentru contractul financiar și să strângeți documentele menționate în partea central a formularului. Formularele se pot găsi pe pagina web a Centrului de Cooperări Internaționale  : https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php

Learning Agreement pentru stagii de practică (contractul de practică) se completează de către dumneavoastră în format electronic, și este aprobat de către coordonatorul Erasmus al facultății dumneavoatră, de către Biroul ERASMUS și instituția parteneră. Este un document necesar pe perioada mobilității.

 Formularul pentru contractul financiar se depune la Biroul Erasmus în vederea realizării contractului financiar.

Trebuie să semnez personal un contract financiar pentru a primi bursa ERASMUS?

Bursa ERASMUS se virează doar după semnarea contractului financiar de către fiecare beneficiar sau de către o persoană terță care are împuternicire notarială. Contractul financiar se completează de către responsabilul de la Biroul ERASMUS și se printează in 3 exemplare.

Părinții mei au nevoie de împuternicire notarială pentru semnarea contractului financiar în locul meu?

Având în vedere că aveți mai mult de 18 ani nu puteți fi reprezentat legal de o altă persoană pentru semnarea documentelor decât prin împuternicire notarială.

De ce este nevoie de un garant?

Garantul este persoana care se obligă să restitutie grantul Erasmus primit de către dvs., in cazul in care nu vă indepliniți obligațiile prevăzute in contractul financiar semnat cu Universitatea Babeș-Bolyai. Garantul trebuie să fie cetățean român, angajat în România cu carte de muncă pe o perioadă nedeterminată sau pensionar în România.

Garantul trebuie să fie prezent la semnarea contractului financiar?

Prezența fizică a garantului nu este necesară în momentul semnării contractului financiar. Indiferent dacă garantul este prezent sau nu la semnarea contractului financiar, este obligatorie realizarea declarației de garantare la notar de către acesta, prin care precizează că este de acord să ramburseze integral sau parțial bursa ERASMUS în cazul în care beneficiarul nu îndeplinește obligațiile contractuale

Care sunt obligațiile contractuale?

Obligațiile dumneavoastră sunt :

 • Respectarea perioadei de practică stabilite în contract;
 • Realizarea activităților menționate în Learning Agreement pentru stagii de practică.
 • Realizarea testării lingvistice online la plecare și la întoarcerea din mobilitate

În timpul mobilității pot să mă întorc în tară?

Pe perioada mobilității nu aveți voie să stați mai mult de 8 zile în țară. La sfârșitul mobilității veți da o declarație prin care menționați că nu ați stat în țară mai mult de 8 zile pe toată perioada mobilității. Dacă mobilitatea este de 3 luni sau mai mică, nu aveți voie deloc sa reveniți in România.

 Când primesc bursa ERASMUS?

Bursa se va vira doar dacă ați respectat procedurile menționate mai sus, în termen de 15 zile lucrătoare dupa data semnării contractului financiar.

Ce documente trebuie să am la mine în timpul mobilității?

 • Certificatul ERASMUS;
 • Learning Agreement pentru stagii de practică;
 • Asigurare medicală;

Întoarcerea din mobilitate

Care  sunt documentele necesare pentru realizarea decontului?

 • Atestat de studiu în original;
  • Learning Agreement pentru stagii de practică în original;
  • Raport Personal;
  • Copie după actul de identitate sau pașaport;
  • Copie după Dispoziția Rectorului;
  • Biletele de călătorie în original;
  • Chitanțe cazare;
  • Raportul narativ completat
  • Ordinul de deplasare
  • Declaraţie cu data de ieşire (din România) şi de intrare (în România);
  • Declarație că nu ați stat în țară mai mult de 8 zile pe toată durata deplasării;

Cum pot să justific deplasarea dacă am realizat-o cu autoturismul personal sau în cazul în care am pierdut biletele?

În cazul în care nu aveți bilete de călătorie  veți da o  declarație olografă (scrisă de mână) prin care menționați data de călătorie, mijlocul de deplasare și ruta utilizată.

Cum pot să justific cazarea dacă nu am primit chitanțe sau facturi?

În cazul în care nu aveți documente care să ateste locul unde ați fost cazat veți da o  declarație olografă (scrisă de mână) prin care menționați adresa la care ați locuit, perioada mobilității precum și suma achitată lunar.

Mi se vor rambursa cheltuielile realizate pentru achiziționarea biletelor de călătorie?

Depunerea biletelor de călătorie nu reprezintă decontarea acestora de către universitate. Grantul primit reprezintă un cuantum lunar care nu este suplimentat prin decontarea altor cheltuieli suplimentare.

Când voi primi ultima tranșă de bani?

Ultima tranșă de bani se va vira, în același cont bancar în maxim 15 zile lucrătoare de la încheierea decontului.

 Când pot să  depun actele de decont la Biroul ERASMUS?

În programul cu publicul de luni până joi de la ora 10:00 la ora 13:00. În cazul în care reveniți în țară în cursul zilei de joi vă rugăm să veniți la birou cu decontul în cursul zilei de luni.

Skip to content