Centrul de Cooperări Internaționale

Incluziune și diversitate

În scopul asigurării egalității de șanse între studenți și a posibilității acestora de a participa la stagii de studii sau plasament printr-o mobilitate, Biroul Erasmus+ în colaboarare cu Biroul pentru Studenți cu Dizabilității din cadrul UBB vin în sprijinul studenților cu privire la informații legate de partenerii care dispun de servicii special concepute pentru studenții noștri.

În acest sens, după informarea cu privire la partenerii Erasmus+ ai facultății din care fac parte, studenții sunt invitați să ia legătura cu Biroul Erasmus+, la adresa de mail liana.lupu@ubbcluj.ro, în vederea obținerii de informații cu privire la serviciile pe care potențialul partener străin le poate pune la dispoziția sa, precum și procedura de selecție pentru mobilitatea Erasmus+.

Pentru detalii despre politica UE privind incluziunea și diversitatea, accesați Welcome to Inclusive Mobility | Inclusive Mobility

Skip to content