Centrul de Cooperări Internaționale

Demersuri la întoarcerea din mobilitate de plasament

Ce trebuie să fac la întoarcerea din mobilitate:

În termen de 48 de ore lucrătoare de la revenirea în ţară, în timpul programului de lucru cu publicul (luni – joi între orele 10:00-13:00) sunteţi obligat să vă prezentaţi personal la Biroul Erasmus şi să depuneţi actele justificative impuse de prevederile de decontare menționate în Contractul Financiar și anume:

 • decontului academic: reprezintă documente emise de către instituția parteneră: atestatul de prezență (attendance certificate), contractul de practică (learning agreement for traineeship). Acestora li se adaugă raportul personal și raport narativ.
 • decontului financiar: ordin de deplasare(de pe pagina Biroului Erasmus), bilete de transport (dus-întors), chitanțe de cazare, declarații

După revenirea în țară contactați Coordonatorul Departamental Erasmus al facultății dumneavoastră, în vederea prezentării documentelor necesare procesului de recunoaștere și echivalare al programului de practică.

Documentele de decont

 • Atestat de prezență (Attendance Certificate) – documentul atestă perioada de mobilitate a participantului realizată în format fizic, eliberat/completat de instituția gazdă la finalul mobilitatii sau cu maxim 1-2 zile înainte de finalizarea acesteia.

! Nerespectarea integrală a perioadei de practică specificată în atestatul emis de către instituția parteneră atrage după sine restituirea grantului primit.

 • Contractul de practică (Learning agreement for traineeship) documentul se completează în întregime în format electronic. Toate cele trei secțiuni ale documentului (înainte de mobilitate-before-, pe perioada mobilității-during-, după mobilitate –after-) se completează  detaliat, respectând formatul nostru și trebuie să conțină toate semnăturile și ștampilele în original
 • Raport personal –eseu de 2-3 pagini redactat în format electronic în limba engleză, care cuprinde descrierea tuturor activităților desfășurate pe perioada mobilității.
 • Raport narativ – se primește pe adresa dumneavoastră de mail din partea Comisiei Europene, după finalizarea mobilității
 • Ordinul de deplasare poate fi găsit pe pagina Biroului Erasmus și este primul document care înregistrează finalizarea mobilității si revenirea în țară. Completați câmpurile libere și semnați în  colțul din dreapta jos, la secțiunea Titular avans, conform modelului de mai jos:

! În cazul în care ați avut o prelungire față de mobilitatea inițială, va trebui să completați două ordine de plasare, câte unul corespunzând fiecărei Dispoziții a Rectorului, și anume:

– notați pe ambele ordine în partea dreaptă aceleași informații la rubrica “Ziua și ora plecării” și „Ziua și ora sosirii”

– în partea stângă, notați în primul ordin durata deplasării conform Dispoziției Rectorului inițiale, iar in al doilea ordin notați durata deplasării conform Dispoziției Rectorului de Prelungire.

 • Copie carte de identitate/pașaport
 • Bilete de călătorie (dus și întors) sau declarație* în care se menționează data plecării, data revenirii, mijlocul de transport și ruta utilizată (în cazul în care ați plecat și v-ați întors cu auto personal sau trenul)
 • Chitanțe cazare / contract de închiriere sau o declarație* scrisă de mână în care se menționează faptul că, pe perioada mobilității ați locuit la adresa… și ați plătit o chirie lunară în valoare de…
 • Declarație* pe proprie răspundere în care se menționează data și ora ieșirii din România la începutul mobilității și data și ora revenirii în România la finalul mobilității
 • Declarație* pe proprie răspundere în care se menționează faptul că pe perioada mobilității nu ați fost în România pe o perioada mai lungă de 8 zile (pentru o mobilitate mai mare de 3 luni) / declarație pe proprie răspundere în care menționați faptul că pe perioada mobilității nu ați fost deloc în România (pentru o mobilitate mai mică sau egală cu 3 luni).

*Declarațiile se scriu olograf (de mână) și se redactează pe foi separate.

La stabilirea datei de întoarcere din mobilitate şi la efectuarea eventualei rezervări pe mijlocul de transport, trebuie să aveţi în vedere obligativitatea de a vă întoarce în ţară la data specificată în Dispoziţia Rectorului. Orice modificare a periaodei de mobilitate trebuie anunțată în prealabil Biroului Erasmmus și aprobată de acesta.

Recunoașterea și echivalarea programului de practică

Odată cu revenirea în țară, contactați Coordonatorul Erasmus al facultății pentru a verifica compatibilitatea progrmaului de practică efectuat pe perioada mobilității cu cel obligatoriu la nivel de facultate și a-i transmite documentele necesare, solicitate de către facultate, în vederea realizării acestui proces.

Skip to content