Centrul de Cooperări Internaționale

Interuniversity Agreements Outgoing

Mobilitățile de studenți (licență și master) și de doctoranzi efectuate în cadrul acordurilor interuniversitare sau interdepartamentale cu partenerii oferă tinerilor ocazia de a studia un semestru sau un an la universități din străinătate, în cadrul acordurilor de cooperare interuniversitară sau interdepartamentală.

Fiecare acord de acest tip prevede un anumit număr de mobilități studențești pe semestru/ pe an, în funcție de caz. Mobilitățile de acest fel se efectuează în urma unui proces de selecție la Universitatea Babeș-Bolyai, în urma căruia se emite o scrisoare de nominalizare a studentului/studenților către universitatea parteneră pe perioadă limitată (un semestru/ un an).

În funcție de universitatea și de țara unde se efectuează mobilitatea, procesul de selecție diferă. Pentru mai multe informații, puteți contacta responsabilul de zonă din echipa Biroului de Acorduri Interuniversitare din cadrul Centrului de Cooperări Internaționale al UBB.

Mobilități în țări UE

Studenții UBB care doresc să beneficieze de mobilități academice pentru un semestru sau un an în cadrul acordurilor de cooperare dintre UBB și universități din Uniunea Europeană, pot beneficia de cadrul administrativ necesar, scutirea taxei de școlarizare la universitatea gazdă pentru perioada de mobilitate și recunoașterea creditelor obținute. 

Deoarece acordurile pot avea prevederi diferite, în funcție de activitățile comune agreate, vă rugăm contacțați responsabilul de zonă din echipa Biroului de Acorduri Interuniversitare (pentru acordurile-cadru instituționale) sau cu responsabilul de relații internaționale de la facultatea dumneavoastră (pentru acordurile inter-departamentale). 

De asemenea, vă rugăm să urmăriți anunțurile de burse pentru mobilități de studiu, stagii de practică și scoli de vară în cadrul acordurilor de cooperare inter-universitară pe site-ul nostru și în social media.

Mobilități în țări din afara UE

CHINA

Studenții UBB interesați de un program de studii în China pot aplica pentru programul de studiu în limba engleză oferit de către Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou. Studenții interesați au posibilitatea de a aplica pentru un program de schimb de studenți atât la nivel licență, cât și la nivel de studii masterale. În baza acordului interuniversitar, cazarea în China este oferită în mod gratuit pentru studenții UBB, restul cheltuielilor trebuind acoperite de către studenți (transport, masă, acte etc.). Perioada de înscriere și selecție este în luna mai pentru anul academic următor, iar selecția are loc în baza unui interviu.

Programe nivel licență:

  • International Economics and Trade
  • International Marketing
  • Computer Science and Technology (Information Technology)
  • Communication Engineering
  • Information and Computational Science (Statistics and Financial Actuarial Science)
  • Food Science and Engineering
  • Digital Media Technology
  • Applied Physics (laser 3D Technology)

Programe nivel masterat:

  • Chemical Engineering and Technique

Persoană de contact: Smaranda Moldovan, smaranda.moldovan@ubbcluj.ro

COREEA DE SUD

Universitatea Babeș-Bolyai colaborează în mod activ cu universități și instituții culturale din Coreea de Sud, pentru cercetare, programe de schimb de studenți sau finanțarea programului de „Limba și Literatura Coreeană” de la Facultatea de Litere. Pentru studenții care doresc să participe la un program de schimb, acordurile facilitează burse constând în scutirea de taxe de școlarizare în universitățile sud-coreene și alte beneficii (cazare gratuită în cămin sau o alocație lunară), în funcție de acordul individual cu fiecare universitate. Selecția pentru aceste programe se face anual, în perioada octombrie-noiembrie, pentru anul academic următor, care în Coreea se desfășoară în perioada martie-decembrie. Majoritatea acordurilor presupun schimburi la nivel licență sau masterat, bursele la nivel doctoral fiind accesibile doar pentru studenții din domeniul științelor și al tehnologiei. Lista universităților partenere din Coreea de Sud include:

Persoană de contact: Codruța Sîntionean, codruta.sintionean@gmail.com

JAPONIA

Diferite tipuri de mobilități, cu sau fără sprijin financiar, la:

Persoană de contact: Adina Fodor, adina.fodor@ubbcluj.ro

KAZAHSTAN

Mobilități fără sprijin financiar, în baza acordurilor interuniversitare cu:

Persoană de contact: Mihaela Bogdan, mihaela.bogdan@ubbcluj.ro

Skip to content