Centrul de Cooperări Internaționale

Finanțarea mobilităților

În cadrul Mecanismului SEE finanțarea mobilităților de staff training și de predare se va face luând în considerare două categorii de cheltuieli: subzistență și transport extern.

Modalitatea de calcul pentru subzistență

Fondurile alocate la categoria subzistență reprezintă sumele alocate în mod normal pentru cazare, diurna, transport intern și se calculează luând în considerare plafoanele stabilite la nivel european după cum urmează:

Țara gazdă:Suma pe zi în EUR
Norvegia250 EUR

În cazul în care se vor solicita fonduri din alte surse de finanțare (granturi, fondurile facultății, etc.) acestea vor fi calculate luând în considerare legislația naționala referitoare la deplasări. Pentru zilele în care se alocă subzistență în cadrul Mecanismului SEE, nu se poate deconta diurna, transport intern sau cazare din alte surse de finanțare.

Modalitatea de calcul pentru transport extern

Suma alocată pentru transport se calculează pe baza distanței stabilite de către finanțator cu calculatorul: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Suma forfetară alocată pentru deplasări poate fi stabilită folosind calculatorul de distanțe și prin încadrarea în tabelul de mai jos, indiferent dacă în realitate distanța parcursă va fi mai mare decât cea stabilită de sistem.

DistanțaSuma
Între 500 si 1999 KM:275 EUR/participant
Între 2000 si 2999 KM:360 EUR/participant

Note:

  • documentele justificative care se depun în mod normal pentru realizarea unui decont se vor depune doar la Biroul Erasmus+ , pentru a nu fi decontate din altă sursă de finanțare, chiar dacă costurile au fost mai mici decât suma avansată;
  • pentru alte surse de finanțare decât Mecanismul SEE, decontul va fi realizat luând în cosiderare costurile reale din documentele justificative.
Skip to content