Centrul de Cooperări Internaționale

Demersuri în timpul mobilității de plasament

În primele săptămâni de mobilitate vă rugăm să obţineţi atestatul de înregistrare la instituția parteneră (Arrival Certificate) şi să trimiteţi (documentul scanat) prin email către Biroul ERASMUS (persoanei responsabile de mobilitatea dumneavoastră).

De asemenea vă rugăm să obțineți semnăturile instituției partenere pe contractul dumneavoastră de practică (Training Agreement).

În timpul mobilității va mai trebui să completați electronic și partea denumită ”During the mobility” al contractului de practică. Aici veți dezvolta și descrie activitățile pe care le desfășurați în mobilitate.

Atentie! Vă rugăm să păstrați până la întoarcerea din mobilitate:

 • Atestatul de înmatriculare (Arrival Certificate)
 • Training Agreement
 • Biletul de călătorie
 • Chitanțele de cazare/contractual de închiriere

Prelungirea perioadei de practică în străinătate

Studenţii ERASMUS care beneficiază de mobilităţi mai mici de un an academic au posibilitatea de a solicita prelungirea perioadei de practică în străinătate, în cadrul Programului ERASMUS, însă fără finanţare din partea programului în cazul în care nu vor fi fonduri disponibile(cheltuielile prilejuite de şederea în continuare în străinătatevor fi suportate integral de către student), beneficiind însă de statutul de student ERASMUS şi de bursa de la Universitatea Babeş-Bolyai (în funcţie de situaţia fiecărui student). Data întoarcerii în ţară, dată care va fi trecută pe Dispoziţia Rectorului şi de care se va ţine cont la efectuarea decontului este cel mult 30 septembrie a anului academic in curs.

Notă:

 • Prelungirea mobilităţii se poate face până la o durată de 12 luni ale aceluiaşi an academic (incluzând şi durata iniţială menţionată în Contractul Financiar).
 • Cererile pentru prelungirea mobilităţii trebuie trimise la Biroul ERASMUS cu 30 de zile înainte de expirarea Dispoziţiei Rectorului inițială.

Documentele necesare pentru realizarea prelungirii (o nouă Dispoziţie a Rectorului) sunt următoarele:

 1. O nouă invitaţie/Un nou e-mail de la instituției partenere în care să se specifice că studentul este în continuare admis acolo de la data de…. (data finalizării perioadei iniţiale menţionate în Contractul Financiar) până la data de…..(cel mult 30 septembrie a anului academic în curs), în scop de practică;
 2. O cerere olografă întocmită de către dumneavoastră., în care veți menționa că doriţi să rămâneţi în continuare pe perioada de ….(se specifică datele exacte), în scop de practică. Atenție! Lipsa menționării scopului (de practică) duce la respingerea cererii de prelungire.
 3. Un formular tip de cerere pentru Dispoziţia Rectorului aprobat de către facultate (de către Directorul de Departament şi Decan);

Notă:

 • Obţinerea semnăturilor pentru noua cerere se va face de către o persoanădesemnată de către dumneavoastră.
 • Rezultatul solicitării vă poate fi comunicat, la cerere, prin e-mail.

Procedura de decont a mobilității, se realizează la finalul acesteia, incluzând perioada de prelungire, astfel va trebui să rămâneți în mobilitate și să vă continuați practică la instituția gazdă. Documentele justificative le veti preda dupa încheierea mobilității.

La sfârşitul perioadei de mobilitate, prezentaţi persoanei responsabile din cadrul instituției partenere atestatul perioadei de practică (Attendance certificate), care trebuie completat, semnat și ștampilat de aceștea.

Notă:

 • Documentul se semnează de parteneri cu maxim 2-3 zile înainte de încheierea mobilității.
 • Durata de practică în străinătate se calculează începând cu data începerii practiciiîn străinătate şi până la data încheierii perioadei de practică și de mobilitate a studentului – confirmând încheierea stagiului. Durata astfel identificată trebuie să confirme perioada petrecută în mobilitate, care ar trebui să coincidă cu durata prevăzută în Contractul Financiar.
 • În cazul în care activitatea dumneavoastră la instituția gazdă se încheie înainte de perioada stabilită prin contract trebuie să luați în prealabil legătura cu persoana responsabilă de mobilitatea dumneavoastră din cadrul Biroului ERASMUS, să anunțați eventualele schimbări și să obțineți aprobarea pentru această modificare.

De asemenea va trebui să completați electronic și în detaliu, ultima secțiune a contractului de practică intitulată ”Atfer the mobility” și să obțineți semnăturile instituției gazda, cu maxim 2-3 zile înainte de încheierea mobilității.

Skip to content