Ofertă de burse în Armenia

Ofertă de burse în Armenia

Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse pentru anul
universitar 2023/2024, acordate în baza Programului între Ministerul Educației din România
și Ministerul Educației și Științei din Republica Armenia de cooperare în domeniul educației,
pentru perioada 2018-2023 și adresei Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri
Europene, Ministerul Educației nr. DGRIAE 1539R/EC/01.08.2022, înregistrată la A.C.B.S.
cu nr. 753/02.08.2022:
a) 8 burse pentru studii superioare complete, repartizate astfel: 3 burse pentru
licență, 4 burse pentru masterat și o bursă pentru doctorat. Studiile vor fi urmate în limba
armeană. Beneficiarii burselor care nu cunosc limba de studiu, vor fi înscriși în anul
pregătitor de limbă, anterior studiilor academice propriu-zise;
b) 30 de luni-bursă pentru stagii de specializare care pot fi fragmentate în perioade
de 3-10 luni/persoană. Lunile de bursă pentru stagiile de specializare pot fi acordate și pentru
programe de studii cu predare într-o limbă străină;
c) 3 locuri pentru participarea la cursurile de vară de limbă, literatură, cultură și
civilizație, în funcție de posibilitățile financiare ale părților.

Skip to content