Ofertă de burse în Azerbaidjan

Ofertă de burse în Azerbaidjan

Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse pentru anul
universitar 2023/2024, acordate în baza Înțelegerii privind colaborarea în domeniul
învățământului între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul
Învățământului din Republica Azerbaidjan și adresei Direcției Generale Relații Internaționale
și Afaceri Europene, Ministerul Educației nr. DGRIAE 1539R/EC/01.08.2022, înregistrată la
A.C.B.S. cu nr. 753/02.08.2022:

 • 3 burse pentru studii complete universitare sau postuniversitare;
 • 2 burse pentru studii de doctorat;
 • 30 de luni – bursă pentru stagii de specializare științifică, care pot fi fragmentate pe
  o durată de 3-9 luni/persoană.
  Persoanele care nu cunosc limba statului primitor vor fi înscrise la cursuri pregătitoare
  de limbă, fără plată.
  Pentru stagiile de specializare științifică, înscrierea la studii este condiționată de
  necesitatea cunoașterii limbii statului primitor sau a unei limbi de circulație internațională:
  engleză, franceză, germană, rusă.
 • 3 locuri pentru participarea la cursuri de vară de limbă, literatură și civilizație.

Skip to content