Ofertă de burse în Bulgaria

Ofertă de burse în Bulgaria

Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse pentru anul universitar 2023/2024, acordate în baza Programului de colaborare în domeniile învățământului, științei, culturii, mass-media, tineretului și sportului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria, pentru anii 2009 – 2012 și adresei Ministerului Afacerilor Externe nr. E1-1/2634/20.07.2022, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 720/21.07.2022:

  • câte 5 burse pentru studii de licență (ciclul 1), masterat (ciclul 2) sau doctorat
    (ciclul 3).
  • 20 luni de bursă pentru stagii de specializare post-universitară sau universitară,
    fracționabile pe durate de la două la nouă luni.
  • până la zece locuri, la cursurile de limbă, literatură și civilizație, pentru studenții și
    specialiștii – filologi de la specialitățile de limbă și literatură bulgară din România.

Skip to content