Ofertă de burse în Croația

Ofertă de burse în Croația

Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse pentru anul universitar 2023/2024, acordate în baza Program de colaborare între Ministerul Educației Naționale din România și Ministerul Științei, Educației și Sportului din Republica Croația în domeniul educației pentru anii 2021-2026 și adresei Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene, Ministerul Educației nr. DGRIAE 1539R/EC/01.08.2022, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 753/02.08.2022:

Partea croată va continua să sprijine procesul de învățământ al persoanelor aparținând minorității naționale croate din România și prin acordarea de burse pentru studii complete de limbă și literatură croată, precum și pentru alte studii în domenii semnificative pentru păstrarea identității lor naționale. În acest scop, partea croată va acorda anual, în funcție de posibilitățile sale financiare, următoarele:

  • Până la două (2) burse de studii complete de limbă și literatură croată sau din alte domenii semnificative pentru păstrarea identității naționale a croaților care trăiesc în România.
  • Până la cinci (5) burse la cursuri de vară pentru profesorii aparținând minorității naționale croate din România. Studiile complete pot fi precedate de un curs pregătitor pentru învățarea limbii statului primitor.

Partea croată va acorda anual, în funcție de disponibilitatea resurselor, următoarele:

  • Până la două (2) burse cu durata de un (1) semestru pentru studenții înmatriculați la programe de studiu în limba croată;
  • Până la două (2) burse pentru participarea la cursurile de vară de limbă, literatură și cultură croată, pentru studenții înmatriculați la programe de studiu în limba croată, care studiază limba croată.

    Mai multe detalii pot fi găsite aici:

    Skip to content