Ofertă de burse în Slovacia

Ofertă de burse în Slovacia

Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse pentru anul universitar 2023/2024, acordate în baza Programului de cooperare în domeniul educației între Ministerul Educației Naționale din România și Ministerul Educației, Științei, Cercetării și Sportului din Republica Slovacă și adresei Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene, Ministerul Educației nr. DGRIAE 1539R/EC/01.08.2022, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 753/02.08.2022:

  • schimburi de studenți pentru studii parțiale, într-un volum de până la douăzeci și cinci (25) luni-bursă. Lunile bursă pot fi împărțite pe perioade de studii de durată mai scurtă, de la cinci (5) la zece (10) luni. Primirea la studii este condiționată de cunoașterea limbii Părții primitoare sau a limbii engleze.
  • schimburi anuale de doctoranzi și cadre didactice universitare (cercetători și pedagogi), pentru stagii de specializare și studii, într-un volum de până la douăzeci (20) de luni-bursă anual. Acesta poate fi împărțit în stagii de specializare de durată mai scurtă, de la trei (3) la zece (10) luni. Primirea la studii este condiționată de cunoașterea limbii Părții primitoare sau a unei limbi de circulație internațională acceptată de instituția gazdă.
  • cinci (5) locuri pentru studenți și cadre didactice, la cursurile de vară de limbă, literatură și civilizație, organizate de instituțiile de învățământ superior din cele două state.

Mai multe detalii pot fi găsite aici:

Skip to content