Ofertă de burse în Nigeria

Ofertă de burse în Nigeria

Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse pentru anul universitar 2023/2024, acordate în baza Protocolului de cooperare în domeniile culturii și învățământului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Nigeria și adresei Ministerului Afacerilor Externe nr. E1-1/2634/20.07.2022, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 720/21.07.2022:

  • Cinci studenți români pentru a urma studii complete beneficiind de burse acordate de Partea Nigeriană în instituții de învățământ superior și în instituții cu profil tehnic, dacă condițiile de admitere cerute de instituțiile respective sunt îndeplinite.

Mai multe detalii pot fi găsite aici:

Skip to content