Ofertă de burse în Cehia

Ofertă de burse în Cehia

Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse pentru anul universitar 2023/2024, acordate în baza Înțelegerii între Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului din România și Ministerul Învățământului, Tineretului și Sportului al Republicii Cehe privind colaborarea în domeniul învățământului și adresei Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene, Ministerul Educației nr. DGRIAE 1539R/EC/01.08.2022, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 753/02.08.2022:

  • câte 27 de luni bursă pentru studenții, masteranzii și doctoranzii instituțiilor de învățământ superior de stat. Numărul total al lunilor-bursă poate fi împărțit în perioade cu durata între minimum 2 luni și maximum 9 luni.
  • 4 burse la cursurile de vară de studii slave din Republica Cehă.

Acceptarea la stagiul de studii este condiționată de cunoașterea limbii statului părții primitoare sau a unei limbi de circulație internațională, engleză sau franceză.

Mai multe detalii pot fi găsite aici:

Skip to content